Svanen - din garanti:

 

 Kun for forhandlere

 

Tvungen udfasning af gamle brændeovne vil give den største gevinst for samfundet

Der er milliardgevinster for samfundet ved at udfase gamle brændeovne, viser ny miljøøkonomisk redegørelse. En tvungen udfasningsordning er den mest sikre, systematiske og enkle måde, mens en afgift har en usikker miljøeffekt, er dyr at etablere og bureaukratisk at administrere.

 

De økonomiske vismænd har i dag offentliggjort en rapport, hvor blandt andet de samfundsøkonomiske gevinster ved en yderligere regulering af brændeovnsområdet er blevet beregnet. Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne – DAPO – er enig med vismændene i, at der ligger en betydelig gevinst for miljøet i at reducere udledningen fra brændeovne. Især er det vigtigt at få de ældste og mest forurenende brændeovne skrottet og erstattet med nye og langt mere miljøeffektive brændeovne. En gammel brændeovn forurener typisk 5-6 gange mere end en moderne brændeovn.

 

”Allerede i sommeren 2014 anbefalede brændeovnsbranchen sammen med forskere og miljøorganisationer den daværende miljøminister en udfasningsmodel, som den i dag praktiseres i Tyskland,” siger formanden for de danske brændeovnsproducenter, Carsten Bach og fortsætter:

 

”Ordningen vil give præ­cist det resultat og den sam­funds­økonomiske gevinst, man ønsker. De ældre brændeovne forsvinder fra markedet i nøjagtig det tempo, man politisk beslutter. Samtidig er det en model, der er helt enkel at administrere.”

 

Afgiftsmodel er meget usikker

Modsat mener DAPO, at de samfundsøkonomiske gevinster ved en forbrugsbaseret afgiftsmodel – som også foreslået af vismændene – er yderst usikre.

 

”Der er en alvorlig risiko for, at effekten i forhold til udfasning af ældre brændeovne stærkt overvurderes, fordi mange vil vælge at betale afgiften uden nødvendigvis at skrotte den gamle brændeovn. I så fald giver afgiften kun ekstra indtægter i statskassen, men ikke den ønskede miljøgevinst. Tværtimod risikerer vi, at nogen vil spare penge og øger forbruget af billigt, dårligt brænde og affaldstræ,” siger Carsten Bach.

 

Omvendt må det forudses, at de admini­stra­tive udgifter til ordningen bliver langt større end beregnet. Der skal opbygges et helt nyt system til installation, aflæsning og administration af afgiften.

 

”Det ligner forslaget om afgift på brænde, som politisk blev lagt i graven, fordi den viste sig umulig at administrere,” siger Carsten Bach.

 

Vismændene har estimeret de administrative udgifter ved en afgiftsmodel til 500 kr. om året pr. brændeovn. Det er meget lavt sat, da der skal etableres et helt nye system til at drive og løbende opkræve en sådan afgift. De økonomiske vismænd konkluderer da også, at hvis de admini­strative omkostninger ved en afgift er væsentlig større end antaget, vil et forbud (en udfasning) være bedre end afgift.

 

Skrotningspræmie har effekt

DAPO peger på, at den igangværende skrotningsordning for brændeovne fra før 1990 netop viser, at skrotningsordninger er et vigtigt redskab i arbejdet med at få de gamle  brændeovne fjernet.

 

”Siden 29. oktober 2015 har over 10.000 husstande søgt om skrotningspræmie, og DAPO ser gerne, at ordningen forlænges. Det er der interesse for, og vismandsrapporten dokumenterer, at der også i en fortsat skrotningspræmieordning vil ligge en klar gevinst for miljøet og samfundet,” siger Carsten Bach.

Søg på Dapo.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Indtast dit navn og e-mail nedenfor

hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

 

 

Sitemap

KontaktSekretariat:

DAPO

c/o VANG&CO. ApS

Hyldehaven 35

8520 Lystrup


Telefon: 87 41 06 06

Mobil: 40 87 06 06

E-mail: dapo@dapo.dk


Brændeovnen frikendt for at
give små børn astmaanfald

Skrevet den 2. april 2012

Læs pressemeddelelse (PDF)


Forslag om afgift på brændeovne er grotesk

Skrevet den 4. november 2011

Læs pressemeddelelse (PDF)


Brændeovne kan hjælpe Danmark...

Skrevet den 30. september 2010

Læs pressemeddelelse (PDF)

 

 

Professor: Ingen kan sige noget sikkert om sundhedsrisikoen ved brænderøg

Skrevet den 20. marts 2012

Læs pressemeddelelse (PDF)


DMU halverer brændeovnes bidrag til luftens forurening

Skrevet den 27. maj 2010

Læs pressemeddelelse (PDF)

 

OECD-rapport om luftforureningen - bygger på 10 år gamle tal

Skrevet den 21. januar 2012

Læs pressemeddelelse (PDF)


Rapport om brænderøg er politisk og uden dokumentation

Skrevet den 21. januar 2012

Læs pressemeddelelse (PDF)


Nyheder


Miljø og Energi


Økonomi