Svanen - din garanti:

 

 Kun for forhandlere

Lovgivning

 

 

Brændeovnsbekendtgørelsen beskriver lovgivningen vedr. brændeovne og andre former for fastbrændsels-enheder.

 

Danmark var et af de første lande, der på denne måde gav en lovgivningsmæssig ramme for brændefyring, herunder ret skrappe miljøkrav, som den danske brændeovnsbranche hele tiden har kunnet leve op til takket være massive investeringer i produktudvikling.

 

Brændeovnsbekendtgørelsen revideres, og en ny ventes at træde i kraft i 2015. Det foreliggende forslag lægger bl.a. op til, at partikeludslippet fra nye brændeovne - de såkaldte emissionsgrænser - sænkes fra 10 gram til 5 gram pr. indfyret kilo træ.

 

Læs den gældende Brændeovnsbekendtgørelse her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=105319

 

I EU har der gennem flere år været arbejde med at gennemføre ensrettede krav til brændefyring i alle medlemslande. Ny lovgivning på dette område ventes at træde i kraft fra 2018.

 

Kommunen er myndighed

Det er kommunerne, der har tilsynsmyndigheden med de brændefyringsanlæg, der opstilles i kommunen. I det daglige udføres tilsynet af en skorstensfejermester, som har kontrakt med kommunen.

 

Ud over at føre tilsyn fungerer skorstensfejermesteren også som rådgiver for kommunens borgere. Det kan derfor være en god ide at tage kontakt til den lokale skorstensfejermester, når du overvejer at købe en brændeovn eller udskifte den gamle.

 

Det er også kommunen, man skal klage til, hvis man føler sig generet af brænderøg. Her vil det også være skorstensfejermesteren, der foretager en vurdering og hjælper de involverede parter til at løse problemet.

 

 

 

 

Søg på Dapo.dk

Tilmeld nyhedsbrev

Indtast dit navn og e-mail nedenfor

hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.

 

Vidste du at...

 

Energien fra fyring med træ svarer til 97 % af den energi, Danmark får fra vindmøllerne.


 

Sitemap

KontaktSekretariat:

DAPO

c/o VANG&CO. ApS

Hyldehaven 35

8520 Lystrup


Telefon: 87 41 06 06

Mobil: 40 87 06 06

E-mail: dapo@dapo.dk


Brændeovnen frikendt for at
give små børn astmaanfald

Skrevet den 2. april 2012

Læs pressemeddelelse (PDF)


Forslag om afgift på brændeovne er grotesk

Skrevet den 4. november 2011

Læs pressemeddelelse (PDF)


Brændeovne kan hjælpe Danmark...

Skrevet den 30. september 2010

Læs pressemeddelelse (PDF)

 

 

Professor: Ingen kan sige noget sikkert om sundhedsrisikoen ved brænderøg

Skrevet den 20. marts 2012

Læs pressemeddelelse (PDF)


DMU halverer brændeovnes bidrag til luftens forurening

Skrevet den 27. maj 2010

Læs pressemeddelelse (PDF)

 

OECD-rapport om luftforureningen - bygger på 10 år gamle tal

Skrevet den 21. januar 2012

Læs pressemeddelelse (PDF)


Rapport om brænderøg er politisk og uden dokumentation

Skrevet den 21. januar 2012

Læs pressemeddelelse (PDF)


Nyheder


Miljø og Energi


Økonomi